Practical example on Go usage with CSV reader:

betrokkenen.csv:

"id","dossierx","dossier1","dossier2","persoon","naam","voornaam","geboortedatum","overlijdensdatum","leeftijd","geboorteplaats","burgerlijke staat","geslacht","nationaliteit","nationaal nummer","nummer_identiteitskaart","kbo_nummer","straat","nummer","bus","postcode","stad","land","telefoons","e-mails","rekeningnummer","datum laatste contact","contact frequentie","aanmaakdatum klant","sociaal statuut","fiscaal statuut","beroep","beroep","vennootvorm","beheerder","commercieel afgevaardigde","identiteitskaart vervaldatum","happy_familis","happy_you","trigoon","vip","commerciele_acties","mifid","Toestemming verwerken medische gegevens","portefeuille","actief","aantal_mifid_documenten","segment","taal"
"123456789","MA","0","00","[#groepering van natuurlijke en/of rechtspersonen#]","Hujdur","Alen","00/00/0000","00/00/0000",NULL,,,,," "," ",NULL,,,,,,,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,"24/07/2020",NULL,NULL,NULL,NULL,,NULL,NULL,"00/00/0000","[#nee#]","[#nee#]","[#nee#]","[#nee#]","[#nee#]","[#nee#]","[#nee#]","Insudata","[#ja#]","0","E",
Aa

read_csv.go:

package main

import(
	"bufio"
	"encoding/csv"
	"os"
	"fmt"
	"io"
)
func main(){
fmt.Println("test")

f, _ := os.Open("betrokkenen.csv")

r := csv.NewReader(bufio.NewReader(f))
r.FieldsPerRecord = 0
r.LazyQuotes = true
	f, _ = os.Create("test.txt")
for {
	record, err := r.Read()
	if err == io.EOF {
		break
	}
fmt.Println(record[0])


}
f.Close()
}

Next is example on using Go to call exteral Weather API, and consume data from it:

package main

import (
	"fmt"
	"io/ioutil"
	"net/http"
)

func main(){
  city :=""
  apiKey := "here goes your API key"
  fmt.Print("Enter the city: ")
  fmt.Scanf("%s", &city)
  fmt.Println(getWeather(apiKey,city))
}

func getWeather(apiKey,city string) string {
	resp, err := http.NewRequest("GET","https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?appid="+apiKey+"&q="+city,nil)
	resp.Header.Set("Content-Type", "application/octet-stream")
	fmt.Println(resp.URL)
	client := &http.Client{}
	result, err := client.Do(resp)
	if err != nil {
		print(err)
	}
	defer result.Body.Close()
	body, err := ioutil.ReadAll(result.Body)
	if err != nil {
		print(err)
	}

	return string(body)
}